فعالیت های کاری معمولی
 کار یک معلم SEN است که اغلب به چالش کشیدن و متنوع و ممکن است شامل: آموزش افراد یا گروه های کوچک از دانش آموزان در داخل، و یا خارج از کلاس درس آماده سازی درس و منابع؛ مارک و ارزیابی کار؛ در حال توسعه و آداپتورهای آنان روش های تدریس معمولی به پاسخگویی به نیازهای فردی دانش آموزان؛ با استفاده از تجهیزات و امکانات، از قبیل آثار سمعی و بصری و کامپیوتر برای تحریک علاقه به یادگیری ویژه؛ استفاده از مهارت های تخصصی، مانند آموزش خط بریل به دانش آموزان با اختلالات بینایی یا زبان و لب خواندن به دانش آموزانی که ضعف شنوایی. همکاری با معلم در کلاس درس برای تعریف فعالیت های مناسب برای دانش آموزان در رابطه با برنامه درسی؛ ارزیابی کودکانی که مشکلات یادگیری طولانی و یا کوتاه مدت و کار با همکاران به شناسایی نیازهای ویژه دانش آموزان فردی '؛ کار با معلم سر و بدن حاکم را به اطمینان حاصل شود که الزامات قانون برابری (2010) از نظر تنظیمات مناسب و ترتیبات دسترسی ملاقات کرد ارتباط با حرفه ای دیگر، مانند مددکاران اجتماعی، گفتار و زبان درمانگران، فیزیوتراپیست ها و روانشناسان آموزشی؛ همکاری نزدیک با والدین و سرپرستان. سازماندهی یادگیری خارج از کلاس درس در فعالیت هایی مانند بازدیدکننده داشته است جامعه، گردش مدرسه و یا رویدادهای ورزشی؛ کمک در مراقبت شخصی / نیازهای پزشکی دانش آموزان به شدت غیر فعال '؛ دولت، از جمله به روز رسانی و حفظ سوابق از پیشرفت دانش آموزان؛ حضور بررسی سالانه قانونی یا دیگر جلسات مرتبط، از جمله نگاه کرد بعد از کودک (LAC) بررسی، در مورد دانش آموزان با SEN، که ممکن است شامل بررسی آموزش و پرورش، بهداشت و مراقبت (EHC) برنامه؛ دریافت آموزش ضمن خدمت؛ مدیریت رفتار.

کلمات کلیدی مرتبط: چه چیزی از مهندسی برق / الکترونیک انتظار می رود؟ , خیاط شهرک ولیعصر مسلط به کامپیوتر , مهارت و توانمندی های مورد نیاز بازیگری , رشته لوله کش در رودهن , چگونه یک متخصص هوشبری شویم؟ , جوشکار میدان ونک دو شیفت کار , راننده اتوبوس در انگلستان , نیاز به یک پرستار نازی آباد در محیطی آرام , انتظارات از مهندسی هوافضا , آگهی استخدام ساندویچ زن بندر ترکمن ,