نگاهی به تحولات آموزش و پرورش استثنایی در ایران
 سال 1299: آغاز آموزش نابینایان در تبریز با تاسیس آموزشگاه کریستوفل
سال 1303: آغاز آموزش ناشنوایان در تبریز توسط جبار باغچه بان و شروع کار تحقیقی و آزمایشی با ناشنوایان توسط ذبیح بهروز
 سال 1339: تاسیس نخستین مرکز آموزشی کودکان کم توان ذهنی در تبریز
 سال 1344: آغاز شیوه تکلم در آموزش ناشنوایان توسط محمود پاکزاد
 سال 1347: شروع به کار آموزش کودکان معلول جسمی-حرکتی با 13 دانش آموز در تهران و تاسیس دفتر آموزش کودکان استثنایی
1355: راه اندازی نخستین کلاس خاص دانش آموزان ناسازگار با 7 دانش آموز در تهران
1364: شناسایی و پذیرش 75 کودک چند معلولیتی در مجموعه ناشنوایان باغچه بان در تهران
 سال 1370: تاسیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی
 سال 1371: راه اندازی گروه آموزشی دانش آموزان با اختلالات یادگیری و تاسیس ادارات آموزش و پرورش استثنایی استان ها
سال 1375: تصویب اجرای طرح سنجش کودکان بدو ورود به دبستان توسط سازمان برای شناسایی کودکان استثنایی
سال 1386: آغاز اجرای آزمایشی طرح آموزش فر اگیر در 7 استان
 سال 1390: اجرای قطعی آئین نامه آموزش و پرورش تلفیقی-فراگیر کودکان و دانش آموزان استثنایی


Image result for ‫وظایف معلم کودکان خاص‬‎

وظایف اساسی سازمان آموزش و پرورش استثنایی:
 1 ـ تهیه مجموعه‌ای از مقیاس‌ها و معیارهای سنجش توانایی‌ها و استعدادهای کودکان و دانش‌آموزان استثنایی
 2 ـ اجرای طرح‌های شناسایی و گزینش کودکان و دانش‌آموزان استثنایی
 3 ـ تهیه و تنظیم برنامه‌های مربوط به آموزش و پرورش ویژه برای گروه‌های مختلف کودکان و دانش‌آموزان استثنایی
 4 ـ تهیه و تنظیم طرح‌های توسعة کمی و کیفی آموزش و پرورش کودکان و دانش‌آموزان استثنایی
5 ـ تهیه کتب درسی و برنامة آموزشی و درسی خاص متناسب با توانایی‌های ذهنی و جسمی گروه‌های مختلف کودکان و دانش‌آموزان استثنایی
 6 ـ تهیه و اجرای طرح‌های پژوهشی در زمینة آموزش و پرورش گروه‌های مختلف کودکان و دانش‌آموزان استثنایی
 7 ـ برقراری ارتباط مداوم با مؤسسه‌های داخلی و سازمان‌های بین‌المللی مرتبط به منظور کسب تازه‌ترین اطلاعات مربوط به آموزش گروه‌های مختلف کودکان و دانش‌آموزان استثنایی و بهره‌برداری از آخرین پژوهش‌های علمی جهان در تهیة برنامه‌های آموزشی و پرورشی
 8 ـ برنامه‌ریزی‌های لازم در جهت آموزش حرفه‌ای دانش‌آموزان استثنایی متناسب با توانایی‌های ذهنی و جسمی آنان و تأمین وسایل فنی، حرفه‌ای و توان‌بخشی لازم برای مراکز آموزشی از طریق واحد‌های زیربط به منظور اشتغال
 9 ـ تأمین و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز سازمان و تنظیم و اجرای برنامه‌های لازم برای آموزش ضمن خدمت نیروی انسانی شاغل در سازمان و مراکز وابسته به آن با همکاری و هماهنگی معاونت وزارت آموزش و پرورش در امور تأمین و تربیت نیروی انسانی
 10ـ ارزشیابی کار معلمان و مربیان کودکان و دانش‌آموزان استثنایی و همچنین مسوولان مراکز و آموزشگاه‌ها و آموزش و راهنمایی آنان در جهت حل مشکلات و مسایل مربوط به آموزش و پرورش استثنایی
 11ـ ایجاد امکانات لازم جهت طراحی، تهیه و توزیع وسایل کمک آموزشی
 12ـ فراهم نمودن زمینه‌های لازم جهت تألیف و ترجمه و نشر کتب سودمند و سایر امکانات برای پدران، مادران و معلمان کودکان استثنایی
 13ـ جلب کمک‌های مادی و معنوی مردم، سازمان‌ها، مؤسسه‌ها و انجمن‌های توان‌بخشی برای بهبود وضع آموزش و پرورش کودکان و دانش‌آموزان استثنایی
 14ـ برنامه‌ریزی و تعیین ضوابط مربوط به نحوة مشارکت بخش خصوصی در آموزش و پرورش استثنایی و ترغیب آنان به این امر و اعمال نظارت لازم بر فعالیت آنان
 15ـ هماهنگی، همکاری و ارتباط با دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی داخل به منظور سوق دادن تحقیقات آنان به سمت نیازهای سازمان و استفادة هر چه بیشتر از اساتید و دانشجویان رشته‌های مرتبط با کودکان استثنایی.کلمات کلیدی مرتبط: کارشناس استقرار نرم افزار , آرایشگر آماده به کار منطقه 4 با روابط عمومی بالا , تحلیلگر و طراح نرم افزار , سایت پرستار کودک در قم یک شیفت کار , نصاب و تعمیرکار آسانسور , استخدام پیک موتوری در ارومیه , استخدام مهندس نرم افزار , میدان تجریش کار در منزل خیلی عالی , استخدام مدیرعامل تهران , شغل مدیر عامل منطقه هفده ,